Czym są sprężarki oraz jak działają?

Sprężarki to urządzenia, z którymi spotykamy się niejednokrotnie. Są obecne w wielu zakładach industrialnych, oraz w każdym, stereotypowym domu! Wentylator, lodówka czy elektroluks… To jedynie drobne przykłady. Koronnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasami oczekiwany jest wynik wymuszenia przepływu medium. Możemy też swobodnie zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki są sprzętami zdolnymi do zmieniania jednej odmiany energii w drugą. Na wlocie do zasobnika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a później sprężone. To właśnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Ciśnienie na wylocie musi mieć o wiele większą wartość, niż atmosferyczne. Inaczej medium nie oswobodzi się ze zbiornika. Wybitnie znaczącym elementem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów akompaniują ogromne straty energii w postaci ciepła. W następstwie tego niebezużyteczna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym przypadku, dojdzie do przegrzania maszyny, a nawet jej zniszczenia! 

Opis technologiczny sprężarki

Obowiązkiem sprężarki jest podwyższenie ciśnienia wskazanego gazu. Taki wynik oznaczamy sprężaniem. Gazy mają luźną konstrukcję molekularną. Właśnie dlatego tak łatwo przekształcić ich kształt oraz pojemność. Wymaga to niemniej jednak znacznych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Natomiast wykorzystana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązkowa obecność chłodnicy. Bez odpowiedniego systemu chłodzenia, sprężarka niezmiernie ekspresowo uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza maszyny gaz zostaje zassany. Tuż przy otworze dominuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego. Tudzież ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest bardzo wysokie. To naturalnie dzięki temu czynnik jest błyskawicznie przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki sprawia kilka innych rezultatów. 

Zachodzi zmiana gęstości i temperatury czynnika. Ciałka gazu zostają bardzo stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy monitorujemy uwalniane ciepło. 

Dopuszczalne jest także przymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator natęża ruch powietrza w określonym kierunku.

Zobacz także: sprężarki śrubowe